Asociaţia Culturală Matricea Românească: incepţie şi evoluţie

Asociaţia Culturală Matricea Românească este o preocupare în spiritul perioadei antebelice, încercând astfel o mică implicare, în spiritualitatea românească.

Aceasta pentru a însenina simțul de nou al tinerilor, precum și lumea amorfă, corporatistă, păstrând în egală măsură suflul, esența culturii și tradițiilor românești, care să îi însoțească și să-i insuflețească la fiecare pas în lume, respectiv în viața profesională, de zi cu zi.

“Cultura românească de abia azi îşi dibuieşte formele şi cărările. Pretutindeni, sufletul nostru e în fierbere. Pipăim, încercăm, ne zbuciumăm. Puterea noastră de viaţă o simţim imensă şi căutăm doar mijloacele spre a o turna în opere noi, româneşti. Nerăbdarea ne roade. Am vrea să facem dintr-odată ceea ce alţii au făcut în sforţări de secole. Egoismul colectiv al generaţiei se zbârleşte numai la gândul că s-ar putea să nu fim noi cei sortiţi să realizăm fizionomia adevărată a culturii româneşti. Ni-e ruşine de goliciunea nostră.”
(Liviu Rebreanu)

Asociaţia Culturală Matricea Românească: Scopuri

Asociaţia Culturală Matricea Românească a luat ființă în februarie 2017 și are  următoarele scopuri, aşa cum sunt ele reliefate în Statutul Asociaţiei:

 • promovarea identității culturale a României, a valorilor definitorii pentru cultura românească, dar și a valorilor culturii europene și universale din care aceasta este parte;
 • promovarea spiritualității românești;
 • promovarea valorilor creștin-ortodoxe;
 • promovarea instituției şi valorilor familiei creștin-ortodoxe;
 • promovarea interculturalității, a toleranței și a respectului față de celelalte culturi prezente în spațiul românesc;
 • protejarea, conservarea și susținerea moștenirii culturale românești, a patrimoniului cultural și istoric;
 • promovarea artei și a creatorilor români;
 • susținerea limbii române și a educației în limba română;
 • creșterea vizibilității pentru cultura românească în spațiul public autohton, dar și peste hotare;
 • educarea unor noi generații în spiritul iubirii față de cultura și de identitatea națională;
 • creșterea, susținerea și promovarea elitelor românești.

 

 

 

matrice pentru cultura românească

Prin câteva activități permanente, Asociația Culturală Matricea Românească a cucerit minți și inimi de pretutindeni:

 • În septembrie 2016 a fost lansată foaia virtuală de cultură matricea.ro. Ea este în același timp o revistă de reportaj și interviu, dar și o platformă de exprimare a opiniilor;
 • În toamna anului 2017 a fost tipărit primul număr al revistei Matricea Românească, venită ca o completare în format durabil a misiunii noastre online. În 2018 a apărut numărul secund al revistei tipărite;
 • În București și pe tot cuprinsul țării au loc dialogurile și conferințele cunoscute sub numele Întâlnirile Matricei, care sunt reflectate ulterior pe matricea.ro.

 

 

 

Asociaţia Culturală Matricea Românească are personalitate juridică şi este înscrisă în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, potrivit Încheierii din 08.02.2017 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, Secţia Civilă, respectiv certificatului de înscriere în registrul special a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 23 din data de 23.02.2017.