Asociaţia Culturală Matricea Românească: incepţie şi evoluţie

Mai mult decât un proiect de CSR, Asociaţia Culturală Matricea Românească, proiect al Bulboacă şi Asociaţii, este un demers de responsabilitate civică, în spiritul perioadei antebelice, când avocaţii erau implicaţi în bunul mers al vieţii naţionale şi în cultura românească. În 1918, pe biroul avocatului orădean Aurel Lazăr, s-a semnat declaraţia de autodeterminare a românilor din Transilvania, crucială în perspectiva Unirii. Azi, avocaţii au din nou, prin Statutul profesiei lor, dar mai ales prin vocaţia lor publică, obligaţia de a contribui la binele social.

overlay despre matricea romaneasca

Despre-noi_Moștenire

Desre-noi-Spiritualitate

Despre-noi_Tradiție

Despre-noi-Cultură

Despre-noi-Familie

Despre-noi_Istorie

Avocatură cu un scop mai înalt. Avocatură pentru România

 

Am fost întrebați, cu destulă neîncredere, de ce investește o firmă de avocatură în cultură, ca și cum cultura românească ar fi apanajul unor elite auto-suficiente, ermetice, și nu o moștenire comună. Am fost întrebați ce “directive” avem, pe scurt – am ridicat multe sprâncene. Răspunsul nu ar putea fi mai simplu: Matricea Românească există pentru ca tinerii să nu mai plece din România, ci să construiască aici, pentru ca patrimoniul nostru să nu mai fie vandalizat, iar eroii noștri uitați. Pentru ca nici un copil să nu mai spună că Romulus și Remus, strămoșii noștri, au fost crescuți de o vulpe. Sau de un cățel.

Asociaţia Culturală Matricea Românească a luat fiinţă în februarie 2017, sub egida Societăţii Civile de Avocaţi Bulboacă şi Asociaţii.

Înfiinţată cu prilejul jubileului de 10 ani de activitate a Societăţii de avocatură, Asociaţia este un proiect non-juridic ce își propune să complementeze, în societatea românească, serviciile juridice de înaltă ţinută şi pronunţată identitate, pe care Bulboacă și Asociații le oferă clienţilor săi.

 

Gândită drept un pol de redescoperire şi de revalorizare a conştiinţei noastre naţionale, dar şi ca o punte spre marea cultură europeană, Asociaţia Culturală Matricea Românească este prinosul pentru România al Bulboacă şi Asociaţii SCA și un proiect cultural naţional ce are (fără a se limita la), următoarele scopuri, aşa cum sunt ele reliefate în Statutul Asociaţiei:

 • promovarea identității culturale a României, a valorilor definitorii pentru cultura românească, dar și a valorilor culturii universale la care aceasta este aliniată;
 • promovarea spiritualității românești;
 • promovarea valorilor creștin-ortodoxe;
 • promovarea instituției şi valorilor familiei creștin-ortodoxe;
 • promovarea interculturalității, a toleranței și a respectului față de celelalte culturi prezente în spațiul românesc;
 • protejarea, conservarea și susținerea moștenirii culturale românești, a patrimoniului cultural și istoric;
 • promovarea artei și a creatorilor români;
 • susținerea limbii române și a educației în limba română;
 • creșterea vizibilității pentru cultura românească în spațiul public autohton, dar și peste hotare;
 • educarea unor noi generații în spiritul iubirii față de cultura și de identitatea națională;
 • creșterea, susținerea și promovarea elitelor românești.

 

O matrice pentru cultura românească

 

Piatra de temelie în realizarea obiectivelor strategice ale Asociaţiei a fost așezată în septembrie 2016, atunci când, sub egida Bulboacă şi Asociaţii SCA, a fost lansată foaia virtual de cultură matricea.ro. În doar 1 an și jumătate de existenţă, platforma a suscitat atenția a peste 350.000 de cititori şi a atras peste o jumătate de milion de vizite, performanţe remarcabile, la care au contribuit inclusiv avocaţii Firmei.

Cătinel-cătinel, în anii următori au fost demarate o serie de proiecte fundamentale pentru Asociație și gândirea sa pe termen lung: de la Întâlnirile Matricei, produse cu regularitate în București și pe tot cuprinsul României, la redescoperirea și valorizarea matricei noastre rurale prin legătura strânsă cu școlile și bisericile de la sate, la montarea unei piese de teatru și producerea de recitaluri alături de artiști consacrați, și până la crearea propriei noastre reviste în format tipărit. Iar acesta este doar începutul pentru Asociația Culturală Matricea Românească, ce se profilează dintr-un promotor, într-un creator și înnoitor de cultură românească.

“Asociaţia Culturală Matricea Românească este proiectul de suflet al Bulboacă şi Asociaţii SCA şi, concomitent, cadoul nostru pentru România, nu doar în perspectiva Centenarului Marii Uniri, ci și pentru următoarea sută de ani. Nu este un proiect de CSR, ci mai degrabă un proiect de responsabilitate civică, în buna tradiţie antebelică, atunci când avocaţii erau participanţi respectaţi la viaţa socio-culturală a României. Reamintesc că, în 1918, pe biroul avocatului orădean Aurel Lazăr, s-a semnat declaraţia de autodeterminare a românilor din Transilvania, ce a pavat drumul spre Marea Unire.
 

Dintr-un promotor de cultură românească, Asociația Culturală Matricea Românească a devenit, prin eforturi continue, un creator și înnoitor de cultură românească.

 

După 10 ani de activitate a Firmei în spaţiul juridic şi public românesc, am ajuns să ne gândim firește la ceea ce lăsăm moştenire copiilor noștri, la ceea ce lăsăm după noi celor care ne vor lua locul mâine. Așa s-a născut gândul de a investi în cultura românească, în educația și în elitele noastre, unicele care pot, conectându-se la matrice, adică la esența noastră, furniza o mândrie sănătoasă și un viitor mai bun pentru România”, a declarat Adrian-Cătălin Bulboacă, Managing Partner al Bulboacă şi Asociaţii SCA.

 

Pentru România, cu credință și loialitate

 

În toamna anului 2015, firma de avocatură “Bulboacă şi Asociații” a finalizat procesul de transformare organizațională și rebranding. Noua identitate a repoziţionat firma în jurul unei viziuni unice, aceea de a reprezenta – prin activitățile de consultanță și asistență juridică acordate clienților locali și internaționali – România, cu credință și loialitate, sprijinind și în acest fel efortul și contribuția României la umanitate, precum și aspirațiile sale europene.
 

Toți cei care vibrează la filosofia inițiativei noastre culturale sunt invitaţi să se alăture proiectelor pe care Asociaţia Culturală Matricea Românească le derulează sau le va derula. Trebuie să realizăm că Statul suntem fiecare dintre noi, și că avem datoria de a contribui, pe cât putem, la evoluția României în Europa și în lume.~ Adrian-Cătălin Bulboacă, Managing Partner al Bulboacă şi Asociaţii SCA

 

Demersul a inclus definirea crezului care ghidează avocații în activitatea lor, schimbarea logo-ului pentru a reflecta noile valori ale Firmei, re-design-ul materialelor de prezentare online și tipărite, dar și relocarea într-un sediu nou, o clădire istorică, parte din patrimoniul cultural naţional.

Detalii cu privire la misiunea “Bulboacă și Asociații” și proiectul cultural naţional al Firmei puteți găsi accesând www.bulboaca.com, respectiv www.matricea.ro.

 

Asociaţia Culturală Matricea Românească are personalitate juridică şi este înscrisă în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, potrivit Încheierii din 08.02.2017 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, Secţia Civilă, respectiv certificatului de înscriere în registrul special a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 23 din data de 23.02.2017.