Asociaţia Culturală Matricea Românească: incepţie şi evoluţie

Asociaţia Culturală Matricea Românească, proiect cultural al Bulboacă şi Asociaţii SCA, este un demers de responsabilitate civică, în spiritul perioadei antebelice, când avocaţii erau implicaţi în bunul mers al vieţii naţionale şi în cultura românească. În 1918, pe biroul avocatului orădean Aurel Lazăr, s-a semnat declaraţia de autodeterminare a românilor din Transilvania, crucială în perspectiva Unirii. Azi, avocaţii au din nou, prin Statutul profesiei lor, dar mai ales prin vocaţia lor publică, obligaţia de a contribui la binele social, economic și cultural al României.

Asociaţia Culturală Matricea Românească: Scopuri

Asociaţia Culturală Matricea Românească a luat ființă în februarie 2017 și are  următoarele scopuri, aşa cum sunt ele reliefate în Statutul Asociaţiei:

 • promovarea identității culturale a României, a valorilor definitorii pentru cultura românească, dar și a valorilor culturii europene și universale din care aceasta este parte;
 • promovarea spiritualității românești;
 • promovarea valorilor creștin-ortodoxe;
 • promovarea instituției şi valorilor familiei creștin-ortodoxe;
 • promovarea interculturalității, a toleranței și a respectului față de celelalte culturi prezente în spațiul românesc;
 • protejarea, conservarea și susținerea moștenirii culturale românești, a patrimoniului cultural și istoric;
 • promovarea artei și a creatorilor români;
 • susținerea limbii române și a educației în limba română;
 • creșterea vizibilității pentru cultura românească în spațiul public autohton, dar și peste hotare;
 • educarea unor noi generații în spiritul iubirii față de cultura și de identitatea națională;
 • creșterea, susținerea și promovarea elitelor românești.

 

 

 

matrice pentru cultura românească

Prin câteva activități permanente, Asociația Culturală Matricea Românească a cucerit minți și inimi de pretutindeni:

 • În septembrie 2016 a fost lansată foaia virtuală de cultură matricea.ro. Ea este în același timp o revistă de reportaj și interviu, dar și o platformă de exprimare a opiniilor;
 • În toamna anului 2017 a fost tipărit primul număr al revistei Matricea Românească, venită ca o completare în format durabil a misiunii noastre online. În 2018 a apărut numărul secund al revistei tipărite;
 • În București și pe tot cuprinsul țării au loc dialogurile și conferințele cunoscute sub numele Întâlnirile Matricei, care sunt reflectate ulterior pe matricea.ro.

 

 

 

Asociaţia Culturală Matricea Românească are personalitate juridică şi este înscrisă în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, potrivit Încheierii din 08.02.2017 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, Secţia Civilă, respectiv certificatului de înscriere în registrul special a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 23 din data de 23.02.2017.