Despre noi

Despre Asociaţia Culturală Matricea Românească

Asociaţia Culturală Matricea Românească a luat fiinţă în februarie 2017, sub egida Societăţii Civile de Avocaţi “Bulboacă şi Asociaţii”.

Înfiinţată cu prilejul jubileului de 10 ani de activitate a Societăţii, Asociaţia este un proiect non-juridic menit să complementeze, în spaţiul socio-cultural autohton, serviciile juridice de înaltă ţinută şi pronunţată identitate, pe care Societatea le oferă clienţilor săi.

Gândită drept un pol de redescoperire şi de revalorizare a conştiinţei noastre naţionale, dar şi ca o punte către marea cultură europeană, Asociaţia Culturală Matricea Românească este proiectul cultural naţional al “Bulboacă şi Asociaţii SCA”, având (fără a se limita la), următoarele scopuri, aşa cum reies ele din Statutul Asociaţiei:

 • promovarea identității culturale a României, a valorilor culturii românești, dar și a valorilor culturii universale la care aceasta este aliniată;
 • promovarea spiritualității românești;
 • promovarea valorilor creștin-ortodoxe;
 • promovarea instituției şi valorilor familiei creștin-ortodoxe;
 • promovarea interculturalității, a toleranței și a respectului față de celelalte culturi prezente în spațiul românesc;
 • protejarea, conservarea și susținerea moștenirii culturale românești, a patrimoniului cultural și istoric;
 • promovarea artei și a creatorilor români;
 • susținerea limbii române și a educației în limba română;
 • creșterea vizibilității culturii în spațiul public românesc;
 • educarea unor noi generații în spiritul iubirii față de cultura și de identitatea națională;
 • creșterea, susținerea și promovarea elitelor românești.
“Contribuţia noastră la moştenirea României”

Un prim pas în realizarea obiectivelor strategice ale Asociaţiei a fost făcut în septembrie 2016, atunci când, sub egida “Bulboacă şi Asociaţii SCA”, a fost lansată platforma culturală online matricea.ro. În cele 6 luni de existenţă, platforma a coagulat în jurul său circa 94.000 de cititori şi 285.000 de vizite, performanţe la care au contribuit inclusiv avocaţii Firmei.

“Asociaţia Culturală Matricea Românească este un proiect de suflet al «Bulboacă şi Asociaţii SCA» şi, concomitent, cadoul nostru pentru România, cu un an şi jumătate înainte de Centenarul Marii Uniri. Nu este un proiect de CSR, ci mai degrabă un proiect de responsabilitate civică, în buna tradiţie ante-belică, atunci când avocaţii erau participanţi respectaţi la viaţa socio-culturală a României. Reamintesc că, în 1918, pe biroul avocatului orădean Aurel Lazăr, s-a semnat declaraţia de autodeterminare a românilor din Transilvania, condiţia sine qua non a Unirii.

“Le adresăm tuturor celor care ne receptează mesajul invitaţia de a se alătura proiectelor Asociaţiei Culturale «Matricea Românească», conştienţi că «în unire stă puterea» când vine vorba de realizarea unor idealuri atât de frumoase.” ~ Adrian-Cătălin Bulboacă, Managing Partner „Bulboacă şi Asociaţii SCA”

După 10 ani de activitate a Firmei în spaţiul juridic şi public românesc, am ajuns să ne gândim, ca orice părinţi responsabili, la ceea ce lăsăm moştenire «copiilor», fie că vorbim despre creaţiile noastre juridice, antreprenoriale sau biologice. Prin Asociaţia Culturală Matricea Românească ne vom aduce umila contribuţie la schimbarea climatului pe care îl observăm cu toţii. Şi ce punct de plecare mai bun decât cultura?”, a declarat Adrian-Cătălin Bulboacă, Managing Partner “Bulboacă şi Asociaţii SCA”.

Avocatură cu nobleţe

În toamna anului 2015, firma de avocatură “Bulboacă şi Asociații” a finalizat procesul de transformare organizațională și rebranding. Noua identitate de brand a repoziţionat firma în jurul unei viziuni unice, aceea de a reprezenta – prin activitățile de consultanță și asistență juridică acordate clienților locali și internaționali – România, cu credință și loialitate, sprijinind și în acest fel efortul și contribuția României la umanitate, precum și aspirațiile sale europene.

Demersul a inclus definirea crezului care ghidează activitatea avocaților, schimbarea logo-ului pentru a reflecta noile valori ale firmei, re-design-ul materialelor de prezentare online și offline, dar și relocarea într-un sediu nou, o clădire istorică, parte din patrimoniul cultural naţional.

Detalii cu privire la misiunea “Bulboacă și Asociații” și proiectul cultural naţional al Firmei puteți găsi accesând www.bulboaca.com, respectiv www.matricea.ro.

 

Asociaţia Culturală Matricea Românească are personalitate juridică şi este înscrisă în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, potrivit Încheierii din 08.02.2017 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, Secţia Civilă, respectiv certificatului de înscriere în registrul special a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 23 din data de 23.02.2017.